МАО
Науково-дослідний інститут
Миколаївська астрономічна обсерваторія


Міністерство освіти і науки
right
Русский English Українська
   

2020-06-03 09:16:37

Міністерство освіти і науки оголошує конкурс на заміщення посади керівника

науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 124-к від 01 червня 2020 р.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на веб сайті МОН (1 червня 2020 року).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я Міністра освіти і науки України, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту з додатками, науковий ступінь та вчене звання;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копію паспорта засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, (кім. 138 ), м. Київ-135, 01135.

Телефон для довідок : 044 481-32-35